Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Rafał Sieradzan - Prezes Fundacji
e-mail: biuro@fleximind.pl

Joanna Jeleniewska - Wiceprezeska Fundacji
e-mail: biuro@fleximind.pl

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a