Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą "Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej".

Niniejsze postępowanie prowadzi się zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”

Termin składania ofert: 30.10.2020 r.

Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą "Kompendium wiedzy pracownika socjalnego".

Niniejsze postępowanie prowadzi się zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”

Termin składania ofert: 30.10.2020 r.

Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą "Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej".

Niniejsze postępowanie prowadzi się zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”

Termin składania ofert: 10.10.2020 r.

Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część I - Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

Część II - Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc.

Część III - Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS.

Niniejsze postępowanie prowadzi się zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.

Termin składania ofert: 30.10.2020 r.

Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą "Kompendium wiedzy pracownika socjalnego".

Niniejsze postępowanie prowadzi się zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”

Termin składania ofert: 10.10.2020 r.