W dniach 8-9.07.2016 r. odbyło się spotkanie pod nazwą: „Spotkanie rad seniorów województwa opolskiego”. Organizacja spotkania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach programu „Kierunek FIO”, oraz ze środków Urzędu Miasta Opola. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki 14 rad seniorów z 16 działających na terenie województwa opolskiego. Spotkanie odbyło się w Studenckim Centrum Kultury w Opolu, goście byli zakwaterowani w Domu Studenta „Kmicic”. Program spotkania był ustalony przez uczestników. Prelegenci wystąpili wolontariacko. Otrzymane środki zostały przeznaczone na noclegi i catering.

Fundacja Flexi Mind przygotowała wniosek dla nieformalnej grupy „Optymistki z Opola” na projekt „Spotkanie Rad Seniorów województwa opolskiego”.

Wniosek został złożony w ramach konkursu „Kierunek FIO” organizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Grupa otrzymała grant w wys. 5.000 zł.

Nasza Fundacja pomogła w organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu tego projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura_final_z_wierszem.pdf)Jak dotrzeć z informacją do seniorów[ ]5372 kB