Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014
Projekt "Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim" jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 

PROJEKT

Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim

 

Fundacja Flexi Mind w okresie VI – XII 2014 r. realizowała projekt z udziałem seniorek i seniorów zamieszkujących Powiat Opolski, którego celem było przygotowanie zainteresowanych osób do tworzenia rad seniorów w gminach Powiatu Opolskiego.

W listopadzie 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych. Dzięki temu pojawiła się znakomita okazja aby zainteresować seniorów i seniorki tą formą działalności publicznej, jak również przygotować ich merytorycznie do inicjowania tworzenia rad seniorów w swoich gminach.

Wsparcie seniorów i seniorek z Powiatu Opolskiego w ramach projektu było po to, aby seniorzy i seniorki byli aktywną stroną w działaniach na rzecz utworzenia rad seniorów: dzięki temu staną się partnerami władz samorządowych i będą mieli faktyczny wpływ na zasady i obszar działania rad, jak również przełamią stereotyp biernego, niezaangażowanego, czekającego "na gotowe" seniora.

W projekcie uczestniczyły osoby, które:

- są w wieku od 60 lat wzwyż,

- zamieszkują na obszarze jednej z 13 gmin Powiatu Opolskiego,

- mają chęć zaangażowania się w działanie na rzecz swoją, seniorów i lokalnej społeczności.

Założeniem projektu był udział w nim 100 osób, natomiast po zakończonej w lipcu rekrutacji zgłosiły się kolejne osoby, które są na liście rezerwowej, ale pełnoprawnie uczestniczą w projekcie – w sumie 141 osób.


Co dał udział w projekcie:

- spotkania z osobami 60+ chcącymi aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności,

- wymiana pomysłów i doświadczeń dotyczących życia seniorów i seniorek w naszych gminach, 

- udział w szkoleniach zwiększających wiedzę nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących samoocenę i zwiększających motywację do działania,

- udział w 2-dniowych warsztatach wyjazdowych nt. wystąpień publicznych,

- udział w 1-dniowym i 2-dniowych wyjazdach do innych województw na spotkania z już działającymi radami seniorów,

- wspólne opracowanie strategii rozwoju i statutu rady seniorów.

W projekcie seniorki i seniorzy wzięli udział w szkoleniach i warsztatach oraz wizytach studyjnych do woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz do Olesna. To właśnie te wyjazdy okazały się być niezwykle cennym doświadczeniem dla uczestniczek i uczestników, bowiem spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami rad seniorów w Koninie, Międzychodzie, Bolesławcu i Oleśnie zmieniło u wielu naszych uczestniczek i uczestników postrzeganie roli rady seniorów. Wiele osób uświadomiło sobie, że w pierwszej kolejności są obywatelkami i obywatelami, których prawem jest angażowanie się we wszystkie sprawy dotyczące gminy, w której mieszkają. Natomiast wiek 60+ stanowi cechę dodatkową a nie określa czy naznacza daną osobę jako tę, której jedynym celem życiowym ma być zajmowanie się sprawami seniorów. Ta cenna wiedza została wykorzystana m.in. przy tworzeniu strategii działania rad oraz treści statutu rady seniorów.

W chwili obecnej powstało 7 Grup Inicjatywnych ds. tworzenia rady seniorów: w Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach, Łubnianach, Murowie, Ozimku, Tarnowie Opolskim, Turawie. Rozpoczęliśmy spotkania z nowo wybranymi władzami samorządowymi przy przekazać ideę tworzenia rad seniorów, projekty statutów rad seniorów opracowane przez uczestniczki i uczestników naszego projektu i by zachęcić władze samorządowe do powołania rad seniorów w w/w gminach.

 

Nowa trybuna Opolska 12.12.2014 r.

Nowa Trybuna Opolska 4.12.2014 r.


23 października 2014 r. – wizyta studyjna do Olesna

Ukoronowaniem wizyt studyjnych w ramach naszego projektu był wyjazd do Olesna na zaproszenie Miejskiej Rady Seniorów w Nysie. Nasza wizyta zbiegła się z Senioraliami organizowanymi po raz czwarty w Oleśnie. Dzięki temu mogliśmy nie tylko usłyszeć o działalności i dokonaniach Oleskiej Rady, ale w praktyce poznać efekt aktywności Oleśnian i Oleśnianek 60+. Całodniowe spotkanie zakończyła integracyjna potańcówka – żal było rozstać się z naszymi gospodarzami.

23-24 września 2014 r. – wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego
Więcej fotografii i relacje na stronie http://www.aktywniseniorzy.eu/
Program wizyty studyjnej 23-24 września 2014 r. - województwo dolnośląskie
 

23.09.2014 r. (wtorek)

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, sala 400

godz. 11.00               Inicjatywy i działania senioralne podejmowane i realizowane przez Dział Promocji Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  

p. Jarosław Maroszek, Dyrektor Departament Polityki Zdrowotnej  UMWD

godz. 11.40               Dolnośląska Rada ds. Seniorów - prezentacja celów, działań, dokonań, problemów

p. Maria Bogowolska-Wepsięć, Departament Polityki Zdrowotnej UMWD

godz. 12.10               Dyskusja

                                  Moderacja: Fundacja Flexi Mind

godz. 12.40               Zakończenie spotkania

godz. 13.30               Obiad – Restauracja "Barka Tumska”, ul. Wyspa Słodowa 10

godz. 14.30               Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikami: p. Artur Domański i p. Justyna Kryszkiewicz

godz. 17.15-17.50      czas wolny

godz. 18.00               Przejazd na nocleg – Motel Europa, 59-700 Kruszyn,  ul. Morwowa 5

godz. 19.30               Kolacja

  

24.09.2014 r. (środa)

od 7.30 do 8.30        Śniadanie

8.45                               przejazd do Bolesławca

Miejsce:  Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł", ul. Chopina 17, 59-700 Bolesławiec

godz. 9.30                 Powitanie

p. Kornel Filipowicz, II Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec

Polityka senioralna Miasta Bolesławiec

p. Beata Dolatowska, Inspektor ds. organizacji pozarządowych, UM Bolesławiec

godz. 10.10               Rada Seniorów w Bolesławcu - prezentacja działań, dokonań, problemów

p. Maria Szpak, Przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów

godz. 10.40               Dyskusja

                                  Moderacja: Fundacja Flexi Mind

godz. 11.00                Zakończenie spotkania

godz. 11.30                Wizyta w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu, ul. Staroszkolna 6c

                                   p. Danuta Zamaro, Kierownik Domu Dziennego Pobytu

godz. 13.00                Zakończenie spotkania

godz. 13.30                Obiad - 23 Śląski Pułk Artylerii, Aleja Wojska Polskiego 54

godz. 14.30                Zwiedzanie Bolesławca

godz. 19.00                Wyjazd w drogę powrotną

ok. godz. 22.30         PrzyjazdRefleksja po wizycie studyjnej w dniach 19-20 sierpnia 2014 r. w ramach projektu "Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim"


Elżbieta Świątkiewicz, Dąbrówka Łubniańska

Pragnę zwrócić uwagę uczestników projektu, że przedmiotem działania „Rady” wcale nie muszą być problemy i potrzeby osób starszych.

Na wizycie w Międzychodzie dowiedzieliśmy się, że tamtejsza Rada Seniorów zajmuje się przede wszystkim wspieraniem i opiniowaniem przedsięwzięć dotyczących najważniejszych spraw miasta.

Opiniują corocznie plany działania Rady Miasta i wnoszą uwagi dotyczące całości miasta, a nie seniorów (np. opiniowali sprawę budowy bulwaru nadrzecznego). Włączyli się aktywnie w bardzo ważny dla miasta projekt zakwalifikowania Międzychodu jako uzdrowiska.

Są to działania na szeroką skalę i mają na względzie interesy wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób starszych.

Mam nadzieję, że nasze prace nad powstaniem Rady Seniorów uświadomią w społeczeństwie gminy rolę tej rady jako doświadczonego gremium doradczego i opiniotwórczego w najważniejszych dla gminy sprawach.

Nie zawężajmy naszych działań tylko do spraw seniorów. 

20.08.2014 r.


W Koninie. Na zdjęciu od prawej: p. Sławomir Lorek - z-ca prezydenta Konina ds społecznych, p. Maria Serafin – przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konin, p. Anna Kwaśniewska – dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Seniorzy i seniorki uczestniczący w wizycie studyjnej - w pełnej krasie

 

 

Wizyta studyjna w województwie wielkopolskim

w ramach projektu „Tworzenie rad seniorów w powiecie opolskim

w dniach 19-20 sierpnia 2014 r.

E  Edward Mazur, Łubniany

                W ramach przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Fundacja Fleximind zorganizowała podróż studyjną do Konina i Międzychodu w województwie wielkopolskim . W podróży uczestniczyła 55 osobowa grupa seniorów i seniorek reprezentujących następujące gminy powiatu opolskiego: Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Komprachcice, Murów, Niemodlin, Ozimek, Turawa. Organizatorem i moderatorem tego przedsięwzięcia była pani Iwona Niedojadło reprezentująca Fundację Fleximind.

                Podczas wizyty w Koninie Prezydent Miasta Konina pan Józef Nowicki przedstawił oficjalne stanowisko władz miasta w odniesieniu do tzw. polityki senioralnej. Natomiast pani Maria Serafin, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konin, zaprezentowała strukturę miejskich organizacji działających na rzecz seniorów oraz przedsięwzięcia realizowane dla seniorów. W ramach programu zwiedzono również Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, gdzie kierownik Domu pan Radosław Karczewski przedstawił zasady funkcjonowania tej placówki. Podczas spotkań w obu tych instytucjach opolscy seniorzy zadawali mnóstwo pytań i komentarzy. Uczestnicy podróży zwiedzili starówkę i zabytki Konina. Po wizycie w Koninie opolska grupa udała się na nocleg do Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie k. Międzychodu, gdzie uczestników podjęto wspaniałą kolacją. Było to dobra okazja do niekończących się dyskusji, wspólnych śpiewów, osobistych prezentacji talentów oratorskich, wokalnych a nawet tańców.

                Kolejny dzień zaczął się od wizyty z przedstawicielami władz gminy i organizacji zajmujących się seniorami w Międzychodzie. Wiceburmistrz pani Agnieszka Leśniewska nakreśliła politykę senioralną w mieście. Natomiast członkini Rady Seniorów, jednocześnie kierująca Klubem Seniora „Złota jesień” p. Mariola Tyburska zaprezentowała przedsięwzięcia realizowane na rzecz seniorów przez Radę a także inne stowarzyszenia i organizacje zajmujące się seniorami. W ramach spotkania zaprezentowano zasady funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Pani Prezes Maria Furchert) i scharakteryzowano zajęcia i przedmioty podejmowane przez słuchaczy Uniwersytetu. Pokazano również zdjęcia z zajęć, wyjazdów na koncerty, przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Seniorzy zadawali mnóstwo pytań. Gospodarze zainteresowali się przedsięwzięciami podejmowanymi na rzecz seniorów w Opolu. Wytworzyła się też żywiołowa dyskusja dotycząca różnych aspektów z życia seniorów. Seniorzy opolscy wykazali duże zainteresowanie funkcjonowaniem stowarzyszeń, rad i organizacji pracujących dla poprawy warunków życia seniorów.

                Uczestnikom spotkania pokazano także Międzychód i jego zabytki. Po czym udano się do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. W Centrum  zademonstrowano zajęcia edukacyjne „Szlakiem ginących zawodów”, gdzie każdy z seniorów mógł się wykazać umiejętnościami wyplatania wozów z wikliny. Seniorów podjęto regionalnym poznańskim posiłkiem a na koniec wizyty regionalnymi słodyczami.

                Podróż studyjna poza walorami edukacyjnymi, możliwością spotkań z ludźmi z innych regionów Polski i zebraniu wielu doświadczeń pozwoliła opolskim seniorom na wymianę opinii i poglądów dotyczących specyfiki stosunku do seniorów w opolskich gminach. Podróż sprzyjała także wzajemnemu poznaniu się.

 

20.08.2014 r.


O pracy Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie opowiadał kierownik placówki p. Radosław Karczewski

Wymiana doświadczeń z zakresu rękodzielnictwa pomiędzy pracowniką Domu a uczestniczkami z gminy Turawa

Moje wrażenia z pierwszej wizyty studyjnej

Maria Gwizdak z Chmielowic, gm. Komprachcice

 

            W dniach od 19 do 20 sierpnia 2014 jako przedstawiciele gmin powiatu opolskiego uczestniczyliśmy w I wizycie studyjnej.

            Celem naszej wizyty było odwiedzenie miast w których działają Rady Seniorów i poznanie warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej i w efekcie końcowym utworzenie Gminnej Rady Seniorów.

            W pierwszym dniu po podróży luksusowym autokarem firmy Luz (w przerwie podróży pyszne rogaliki, kawa i herbata) dotarliśmy do Konina. Tam w Sali studyjnej Rady Miasta Konin odbyło się spotkanie z wiceprezydentem p. Sławomirem Lorkiem i p. Marią Serafin – przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Konin oraz p. Anną Kwaśniewską – dyrektorem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Wszyscy zachęcali nas do powołania Rady Seniorów, która u nich działa poprzez:

- monitorowanie potrzeb ludzi starszych,

- współpracę z organizacjami i instytucjami,

- opiniowanie uchwał Rady Miasta Konin,

- działania w zakresie edukacji, kultury i sportu,

- rozwijanie więzi międzypokoleniowych (współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i samorządami szkół średnich i gimnazjów),

- politykę mieszkaniową (pomoc w zamianie dużych mieszkań na mniejsze),

- wskazywanie barier architektonicznych,

- warsztaty pamięci.

 

            Odwiedziliśmy Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych. Jego kierownikiem jest p. Radosław Karczewski (pomagają mu 3 opiekunki), który przedstawił nam harmonogram placówki dotowanej przez MOPS.

Seniorzy schodzą się do budynku do godz. 10.00j, potem odbywają się różne zajęcia: gimnastyka, muzykoterapia, gry i zabawy planszowe, czytanie poezji i prozy, zajęcia kulinarne i biblioteczne oraz plastyczne. Co ważne - jest to miejsce, w którym seniorzy mają drugi dom, a zatem – tak jak w domu – nie ma narzuconych aktywności, seniorzy biorą udział w tych zajęciach, na które mają ochotę. W tym Domu obejrzeliśmy przepiękne prace plastyczne jego użytkowników.

            Seniorzy korzystają z obiadów w pobliskim Domu Pomocy Społecznej (koszt 1 obiadu 5zł, miesięcznie 100zł). Seniorzy uiszczają też opłatę stałą zależną od dochodu (2%-30%). Dojazdy do DDP są we własnym zakresie.

            Ważne były informacje dotyczące wymagań technicznych (np. przepisy prawa budowlanego) i merytorycznych (w tym kwalifikacje personelu), jakie trzeba spełnić aby prowadzić Dom Dziennego Pobytu – okazało się, że to duże przedsięwzięcie, któremu sprostać mogą przede wszystkim władze samorządowe. Bez konieczności spełnienia w/w wymagań można utworzyć klub seniora.

Następnie pożegnaliśmy Konin (z przewodnikiem zwiedziliśmy starówkę) i pojechaliśmy do Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie. Tam po uroczystej kolacji, nocnych Polaków rozmowach i wspólnym śpiewaniu piosenek (śpiewniki otrzymaliśmy od wolontariuszki – opiekunki p. Barbary Woźniak, w autokarze na początku podróży) udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

 

W drugim dniu naszej wizyty udaliśmy się autokarem do Międzychodu. Tu w Sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury odbyło się spotkanie z wiceburmistrzem miasta p. Agnieszką Leśniewską, poprzedzone powitaniem dyrektor Domu Kultury p. Urszulą Nowak.

Pani wiceprezydent zwróciła naszą uwagę na zasoby miasta (borowina, woda mineralna Międzychodzianka, turystyka, przemysł budowlany i samochodowy, bezrobocie w mieście 8%). W skład Rady Seniorów wchodzą m.in. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Kombatanci.

Rada Seniorów opiniuje plan rozwoju miasta i uczestniczy w sesjach Rady Miasta. Największe dokonanie: postawienie Kamienia Pamięci dla wypędzonych w 1939 r.

Pani wiceprezydent swoje wystąpienie zakończyła słowami naszego świętego papieża Jana Pawła II, który mówił że seniorzy są bogactwem narodu, bo mają mądrość, wiedzę i doświadczenie i to trzeba wykorzystać w wychowaniu młodego pokolenia.

Pani dyrektor Urszula Nowak przedstawiła nam utalentowanego licealistę Jakuba Zachciała, który wykonał dla zgromadzonych kilka wzruszających piosenek.

Pani Mariola Tyburska z Rady Seniorów i prowadząca Klub Seniora „Złoty Wiek” (dofinansowany z MOPS) organizuje takie wydarzenia jak:

- spotkanie z dziećmi i młodzieżą,

- wycieczki, gry planszowe, czytanie bajek w przedszkolach,

- zajęcia kulinarne,

- wycieczki rowerowe.

Seniorzy przychodzą do Klubu po śniadaniu w domu. Wpłacają miesięcznie 25zł na kawę i słodkości, Dzień Seniora, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Do zabaw integracyjnych seniorzy dopłacają 10-20zł.

Przewodniczący Rady Miasta Międzychód i także członek Rady Seniorów – p. Zygmunt Mleczak – poinformował nas, że radę seniorów powoływał dotychczas z własnej woli burmistrz, a kadencja kończy się wraz z kadencją Rady Miasta (co 4 lata).

Następnie głos zabraliśmy my, bowiem okazało się że w zakresie działań na rzecz seniorów w naszym województwie dzieją się rzeczy, których w Wielkopolsce nie znają:

- Karta Seniora,

- Tele opieka – specjalny aparat łączący z pogotowiem, strażą pożarną, policją,

- koperty/pudełka życia – przechowywane w lodówkach z informacjami dot. stanu zdrowia seniora (na lodówce nalepka informująca o tym, że jest w niej koperta/pudełko).

            Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Maria Furchert  poinformowała nas, że studenci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i niemieckiego, historycznych, geograficznych, kulinarnych, teatralnych i śpiewanych; po 5 latach nauki otrzymują honorowy dyplom.

            Po spotkaniu wyszliśmy na spacer po mieście, poprowadził nas przewodnik hr Antoni Taczanowski.

            Następnie autokarem pojechaliśmy do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Centrum działa na trzech płaszczyznach: przyrodniczej, edukacyjnej i „Szlakiem ginących zawodów”, wzorcowo prowadzonych przez trzech przewodników.

            Zajadaliśmy się też rogalikami z powidłami śliwkowymi i dowiedzieliśmy się, że w mniszkach każdego roku we wrześniu odbywa się Święto Powideł - w specjalnych misach miedzianych smaży się 3 tony śliwek, które degustują i kupują goście licznie odwiedzający w tym dniu Mniszki. W 2014 r. Święto Powideł odbędzie się 21 września

 

            Ta dwudniowa wizyta studyjna była profesjonalnie przygotowana i zrealizowana przez p. Iwonę Niedojadło. Autokar prowadzili wzorcowi kierowcy, jedliśmy smaczne regionalne posiłki, mieliśmy przytulny nocleg oraz możliwość porozmawiania z ciekawymi dla nas ludźmi. To dla uczestników wizyty jest to wielkie wyzwanie i motywacja do dalszej pracy na rzecz polityki senioralnej w naszych gminach.

 

21.08.2014 r.

W Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach seniorzy zapoznawali seniorów i seniorki z eksponatami z dawnych lat, a także poznaliśmy tajniki zawodu wikliniarza - własnoręcznie zrobione wózki zabraliśmy do domów.

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a