DLACZEGO?

Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

O CZYM SIĘ DOWIEMY?

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

  • - poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej,
  • - poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
  • - nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w poszczególnych etapach realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowy monitoring i ewaluacja, przygotowanie wniosku o płatność.


DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do realizatorów projektów finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020. Zarówno tzw. projektów miękkich, jak i inwestycyjnych.

CZAS TRWANIA:
1 dzień (8 godzin edukacyjnych) lub 2 dni (16 godzin edukacyjnych).

KIEDY?
Termin do indywidualnego uzgodnienia

GDZIE?
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:
- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy,
- 2.340 zł brutto za 2 dni szkoleniowe.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

INFORMACJE DODATKOWE:
tel. 502 533 647
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.