CELE SZKOLENIA:

 1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej.
 2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno – kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.
 3. Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.
 4. Inne – ustalone ze Zleceniodawcą adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb uczestniczek i uczestników szkolenia.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej – wprowadzenie.
 2. Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące zasady równości szans.
 3. Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.
 4. Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.
 5. Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
 6. Strategiczne cele na rzecz równości płci.
 7. Praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli/ek wszystkich podmiotów, które zamierzają złożyć wniosek lub już realizują projekty finansowane z funduszy europejskich. 

CZAS TRWANIA:
1 dzień (8 godzin edukacyjnych).

KIEDY?
Termin do indywidualnego uzgodnienia

GDZIE?
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.
UWAGA: podana cena podlega indywidualnym negocjacjom.

INFORMACJE DODATKOWE:
tel. 502 533 647
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.