Logo male

Projekt „Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne” był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


Projekt „Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne” realizowany był w 2018 roku i był odpowiedzią na istniejące problemy społeczne osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Miejscem realizacji zadania publicznego był powiat oświęcimski.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Opracowanie standardu realizacji usług sąsiedzkich.
  2. Współpraca z właściwymi miejscowo OPS celem wyłonienia odbiorców usług.
  3. Przygotowanie środowisk sąsiedzkich do realizacji usług według wypracowanego standardu (przeszkolenie realizatorów usług).
  4. Realizacja usług sąsiedzkich.
  5. Nadzór nad realizacją usług i wsparcie specjalistyczne ich realizatorów.

Projektowane działania przyczyniły się do rozwoju systemów usług wsparcia na terenie gmin powiatu oświęcimskiego, umożliwiając zaspokojenie specyficznych potrzeb osobom starszym o ograniczonej samodzielności, a także umożliwiając im jak najdłuższe utrzymanie lub podtrzymanie samodzielności, w środowisku zamieszkania.