Logo male

 

W okresie IV – XII 2017 r. na terenie woj. opolskiego realizowany był projekt „Seniorzy mają głos”, współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizatorem projektu była Fundacja Flexi Mind.

Jednym z celów projektu było zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej w woj. opolskim poprzez powołanie Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zostało powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego 114/2017 z dnia 1 września 2017 r.

Forum ma charakter konsultacyjny i doradczy oraz inicjatywny w zakresie doskonalenia narzędzi i wdrażania polityki senioralnej na terenie Województwa Opolskiego.


W skład Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego wchodzi 36 osób:

  • przedstawiciele Rad Seniorów,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • przedstawiciele grup nieformalnych.


Do zadań Forum należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących seniorów;
  • wyrażanie postulatów, wniosków w obszarze perspektywy senioralnej;
  • wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki senioralnej województwa opolskiego;
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz seniorów;
  • rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz seniorów oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
  • powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

Kalendarium:

10 lipca 2017 r., Opole – Konferencja rozpoczynająca projekt „Seniorzy mają głos”

9-10.09.2017 r., Suchy Bór – Warsztat I Grupy Roboczej                              

16-17.09.2017 r., Suchy Bór – Warsztat II Grupy Roboczej

20.09.-2.10.2017 r. – Nabór na członków i członkinie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

17.10.2017 r., Opole – Wręczenie nominacji 36 członkom i członkiniom Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

18-19.10.2017 r., Moszna – Warsztaty Grupy Roboczej ds opracowania Strategii działania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Kontakt z Forum Seniorów:

Prezydium Forum

  1. Leokadia Kubalańca – Przewodnicząca

tel. 502 376 516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługą działalności Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Kontakt: tel. (77) 446 78 43, (77) 54 16 583, (77) 54 16 417.

Facebook: Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego