Logo male

Fundacja Flexi Mind realizuje projekt wsparcia skierowanego do mieszkańców i mieszkanek gmin Powiatu Opolskiego w wieku 60+, mających ograniczone możliwości w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zrobienie zakupów, ugotowanie ciepłego posiłku, umycie się, zrobienie prania, prasowanie, załatwienie spraw urzędowych, realizacja recept, wyjście na spacer itp.).

Projekt polega na świadczeniu usług opiekuńczych osobom w wieku 60+ przez osoby z najbliższego otoczenia: sąsiadki, sąsiadów, osoby pracujące w pobliżu, najchętniej również będące w wieku 60+.

Jak to działa:

 1. Osoba potrzebująca wsparcia (osoba niesamodzielna lub jej opiekun ustawowy) zgłasza się do Fundacji albo opiekun/-ka znajduje osobę potrzebującą wsparcia i razem zgłaszają się do Fundacji (formularz zgłoszeniowy).
 2. Podczas pierwszej rozmowy z udziałem osoby niesamodzielnej, opiekunki/-a i przedstawiciela Fundacji, określa się zakres i częstotliwość wsparcia, podpisuje trójstronną umowę, ze ściśle opisanym zakresem świadczonych usług. Usługi są świadczone do XII 2019 r.
 3. Opiekunowie/opiekunki nie wykonują usług o charakterze medycznym.
 4. Opiekun/opiekunka otrzymuje symboliczne wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.
 5. Osoba niesamodzielna nie płaci za wykonywane usługi.
 6. Opiekunowie/-ki otrzymują artykuły ochrony osobistej, niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych. Biorą również udział w szkoleniach przygotowującym do świadczenia usług.
 7. Przez cały czas przedstawiciel Fundacji monitoruje i nadzoruje przebieg świadczonych usług.
 8. Przez cały czas prowadzenia wsparcia opiekunowie/opiekunki korzystają z doradztwa i szkoleń pomagających w sprawowaniu usług opiekuńczych.

Warunki udziału w projekcie osób niesamodzielnych:

 • ukończony 60 rok życia,
 • zamieszkanie na terenie Powiatu Opolskiego,
 • nie korzystanie z usług świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej,
 • opinia uzasadniająca świadczenie usług wydana przez przedstawiciela Fundacji, potwierdzająca fakt braku możliwości zaspakajania potrzeb życiowych przez osobę, na rzecz której mają być świadczone usługi,
 • zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa), podpisana przez osobę na rzecz której mają być świadczone usługi lub przez przedstawiciela ustawowego.

Warunki udziału w projekcie w charakterze opiekuna/opiekunki:

 • zaakceptowanie przez osobę, której będą świadczone usługi opiekuńcze,
 • brak pokrewieństwa z osobą, której świadczone będą usługi opiekuńcze,
 • nie zamieszkiwanie w jednym gospodarstwie domowym z osobą, której świadczone będą usługi opiekuńcze,
 • zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa),
 • stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opiekuńczych.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_zgloszeniowy.docx)Formularz_zgloszeniowy.docx[ ]96 kB