Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

NIE BÓJ SIĘ KOMPUTERA

Zapraszamy osoby w wieku 60+, 70+, 80+, 90+…. z Opola i gmin Powiatu Opolskiego, przede wszystkim te, które nigdy nie korzystały z komputera, do udziału w  bezpłatnych spotkaniach komputerowych, podczas których poznamy bogaty cyfrowy świat.

 

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń komputerowych:

- Panie i Panowie w wieku 60 i więcej lat.

Nasza oferta:

1. Szkolenia grupowe - maksymalnie 6 osób

Osoby w wieku 60+, zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych szkoleń, wezmą udział w spotkaniach, podczas których poznamy obsługę komputera oraz korzystanie z Internetu.


Cykl szkoleniowy to 4 spotkania po 2,5 godziny.


Spotkania odbywają się jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestniczek i uczestników. Ważne jest by w miejscach tych były komputery i dostęp do Internetu. Dlatego są to najczęściej biblioteki, kluby i świetlice wiejskie, szkoły, wioski internetowe.


Spotkania odbywają się również w prywatnych domach - wtedy uczestniczki i uczestnicy przynoszą ze sobą własne laptopy lub korzystają z udostępnianych przeze mnie.

Jeżeli macie Państwo minimum 4 osoby zainteresowane skorzystaniem ze szkoleń - zorganizujmy spotkanie w Waszej miejscowości. Prosimy o kontakt: tel. 502 533 647.

2. Szkolenia indywidualne dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się

Do zainteresowanych osób w wieku 60+, które mają ograniczone możliwości poruszania się, a chciałyby nauczyć się obsługi komputera bez wychodzenia z domu, dojedziemy z laptopem we wskazane miejsce (Opole/Powiat Opolski). Wystarczy jedna chętna osoba.

Prosimy o kontakt: tel. 502 533 647.

Garść fotografii z kursów

Jeszcze kilka fotek z kursów

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a