Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Projekt „Seniorzy mają głos”

jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


Powstaje FORUM SENIORÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Fundacja Flexi Mind współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w zakresie powołania przedstawicielstwa seniorów i seniorek na poziomie regionu: FORUM SENIORÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Nasze wspólne działania odbywają się w ramach projektu “Seniorzy mają głos”, finansowanego w ramach rządowego programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014-2020”.

Program wspólnych działań w celu powołania Forum Seniorów Województwa Opolskiego obejmuje:

- Zorganizowanie w dniu 10.07.2017 r. konferencji inaugurującej, mającej na celu poinformowanie środowisk senioralnych woj. opolskiego o stanie prac nad powołaniem reprezentacji seniorów na szczeblu wojewódzkim pod auspicjami Marszałka Województwa Opolskiego p. Andrzeja Buły. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 przedstawicieli rad seniorów, organizacji pozarządowych, klubów seniora, domów dziennego pobytu, parafii itp. z całego województwa. Relacja ze spotkania

- Na wrzesień 2017 r. (9-10.09. i 16-17.09.2017 r.) zaplanowano spotkania dwóch Grup roboczych ds Powołania Reprezentacji Seniorów, których celem będzie wypracowanie zasad powołania i funkcjonowania reprezentacji środowiska senioralnego na szczeblu wojewódzkim. W pracach wezma udział 72-osoby - seniorzy i seniorki wydelegowani przez rady seniorów i samorządy gminne.

- W październiku 2017 r. zostanie powołane Forum Seniorów Województwa Opolskiego, a jego skład i zasady funkcjonowania zostaną zaprezentowane podczas Regionalnego Spotkania Seniorów Województwa Opolskiego.

- W dniach 18-19.10.2017 r. odbędzie się spotkanie Spotkanie Grupy Roboczej ds opracowania Strategii działania Forum Seniorów Województwa Opolskiego, na którym zostanie wypracowany plan pracy Forum, w tym określenie celów długo- i krótkoterminowych.

Informacji nt. planowanych działań udzielają:
1. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
p. Agnieszka Szyniec, tel. (77) 54 16 417, e-mail: a.szyniec@opolskie.pl

2. Ze strony Fundacji Flexi Mind:
p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuro@fleximind.pl
Równolegle prowadzone będa działania, których celem jest zwiększenie efektywności działania 16 rad seniorów w województwie opolskim. Zaplanowano przeprowadzenie 12 warsztatów z zakresu planowania i rozwoju działalności rad seniorów.

Już wkrótce szczegółowe informacje w tej sprawie.
r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a