Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Fundacja Flexi Mind z Dębskiej Kuźni w ramach swojej statutowej działalności zorganizowała 27.10.2014 r. w Chrząstowicach Andrzejki 2014 dla osób w wieku 60+. 120 seniorów z Powiatu Opolskiego i Strzeleckiego bawiło się do północy, korzystając z przygotowanych atrakcji. Tańczyli razem z mażoretkami z grupy „Oleńka” z Opola , a pod czujnym okiem tancerki egzotycznej Tatiany ćwiczyli swoje umiejętności tańca brzucha. Wieczór uświetniła obecność humorysty Tolka z Tarnowa Opolskiego, a oprawę muzyczną zapewnił DJ Jerzyk.

Andrzejkowe spotkanie miało dodatkowy cel – zebranie karmy dla psów i kotów będących pod opieką Fundacji Azyl Nadziei w Opolu, które prowadzi schronisko-hospicjum dla zwierząt. Całość zebranej karmy została przekazana podczas Andrzejek przedstawicielom Fundacji. Pani Alicja Jackiewicz – Prezes Fundacji Azyl Nadziei – odbierając zebrana karmę z rąk p. Rafała Sieradzana – Prezesa Fundacji Flexi Mind – nie kryła wzruszenia darem seniorów i zapewniła, że podarowana karma zapewni wyżywienie zwierzętom do marca przyszłego roku.

Prezeska Fundacji Azyl Nadziei p. Alicja Jackiewicz i Prezes Fundacji Flexi Mind otwierają prezent dla zwierząt
Tutaj wpisz swój tekst...
r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a